1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Yayınlandı

KAMU HAZNEDARLIĞI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI. YÖNETMELİKTE Kİ İLGİ ÇEKİCİ YERLER KOYULTULMUŞTUR....

Devamını Oku

Kamu Sektöründe İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İç kontrol, idarenin üst yöneticisi ve tüm çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli yapılma...

Devamını Oku

Belediye ve İl Özel İdarelerinde Ön Mali Kontrol Süreci Nasıldır?

5018 Sayılı Yasa ile kamu yönetimimize giren ve kurumların öz kontrolünü ön gören iç kontrol araçlarından birisi de ön mali kontroldür. Ön ma...

Devamını Oku

Kamunun Taşınmazlarının Ne Şekilde Muhasebeye Kaydedilmesi Gerekir

Makalede bulunan konu başlıkları: Kaydedilmesi gereken taşınmazlar hangileridir? Taşınmaz kaydı, taşınmaza ilişkin hangi unsurları içerecek? Cins tashihi kim tarafından gerçekleştirilece...

Devamını Oku

Yediemin ve Yediemin Deposu Nedir? Ceza ve Tutukevlerindeki Depoların Kapatılması

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan yediemin depolarının tasfiyesi, yıllardır atıl kalmış, ekonomik ömrünü yitirmiş bu nedenle muhafazasının anlamının kalm...

Devamını Oku

Binalardaki Biçim ve Renk Uyumuna Yönelik Belediyelerin Görevleri

Makalemizde ilgili mevzuatta Belediyelere tanınan yetkilerin sınırına özetle değinmekle beraber asıl olarak istisnalar dışında kalan, özel mülkiyete dahil ve Kentsel dönüş&uum...

Devamını Oku