1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Sözleşmenin Feshine İlişkin Kararda Damga Vergisi Doğacak Mıdır?

Kamu ihalelerine ilişkin olarak sözleşmenin feshi durumunda son zamanlarda karşı karşıya kalınan hususlardan bir tanesi de sözleşme feshi sebebiyle ödenmesi gereken damga vergisidir....

Devamını Oku

Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerde Damga Vergisini Ödediniz Mi?

Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilmesi İçin Damga Vergisi Ödenmeli Midir?...

Devamını Oku

Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler Ayrıntılı Değilse İhale İptal Edilebilir

Sözleşmenin Feshine İlişkin Tip Sözleşmelerde Düzenleme Yapılmaması İhalenin İptali İle Karşı Karşıya Kalınabilir...

Devamını Oku

696 Sayılı Khk Kapsamında Şirketlerin Çalıştıracağı İşçiler Hakkında Usul ve Esaslar

28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmas...

Devamını Oku

İhale Mevzuatında Engelli Personel Çalıştırılması ve Konunun Süreci

Engelli personellere yönelik 4857 sayılı Kanundaki düzenleme, özel sektöre yönelik bir teşvik mahiyetinde olup, işverenlerin çalıştırdıkları engelli işçi oranınd...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konul...

Devamını Oku