İşin Süresi Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılarak Uzatılabilir Mi?

Hizmet Alımları Süre Uzatımı / Sebepleri
İşin süresi sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılarak uzatılabilir mi?
Özeti :

Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılarak ve bu değişiklik için ilgili makamlardan izin alınarak, işin süresi uzatılabilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Ancak, sulhen çözüm mekanizmaları da unutulmamalıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yüklenici ile imza altına alınan sözleşmelerde işin süresinin ne kadar olduğu açıkça ifade edilmektedir. Yüklenici ile idarenin karşılıklı olarak anlaşması halinde sözleşmede yer alan bu ifade değiştirilebilir mi? Sözleşmelerde yapılabilecek değişiklikler sınırlı olarak 4735 Sayılı Kanunun 15’inci maddesinde ifade edilmiştir:

“Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”

Ayrıca, aynı Kanunun 4’üncü maddesinde de “Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.” hükmüne yer verilmek suretiyle, sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması yasaklanmıştır.

Bu nedenlerle, idarelerin yüklenicilerle karşılıklı olarak anlaşması halinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilmesi ancak belli şartlarla mümkün olup, hukuki ihtilafların sulhen çözümü bölümünde yapılan açıklamalar da saklı olmak şartıyla, sadece işin süresinin değiştirilmesi yapılabilecek değişikliklerden değildir.

Yükleniciye; ancak idareden kaynaklı veya mücbir sebepler nedenleriyle süre uzatımı verilebilecek olup, yasal olarak verilen süre uzatımı işin yapılacağı sürenin uzatılması anlamına gelir. Ancak, süre uzatımı verilmesi sözleşme değişikliği anlamına gelmediği gibi, sözleşmede yer alan sürenin değiştirilmesi anlamına da gelmemektedir.