1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı, Yürütmesinin Durdurulması, İptali ve Yasaklı Olmadığına Dair Belge Kimler İçin Alınacak (Kimlere Yasaklılık Verilecek)

İhalelere katılmaktan yasaklama kararı resmi gazetede yayımlanmakta ve neticeleri ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Yasaklama verilecek kişiler, yasaklı teyidinin yapılacağı kişiler noktasında tereddütler...

Devamını Oku

Hakkında Kamu Davası Açılanların İhalelere Katılmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu makalede ele alınan konular şu şekildedir: Kamu davası ve davanın konusu, yargılamanın sonu ibaresi, ihalelerde kamu davası açılanların durumu, kamu davası açılan kişilerin kişilik yapıları....

Devamını Oku

İhale Mevzuatında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Uygulamaları

Çalışmamızda 4734 sayılı kanun kapsamında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma durumları ve kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin bulunması halinde ihale...

Devamını Oku

Haklarında Kamu Davası Açılanların ve Ortağı Oldukları Şirketlerin İhalelere Katılması ve Yasaklılık İşlemleri

Haklarında kamu davası açılanların ve bunların ortağı oldukları şahıs veya sermaye şirketlerinin ihalelere katılmaları durumunda idarelerin yapması gereken hususlar, Kamu İhale Kurulu Kararları ışığın...

Devamını Oku

İhalelerde Yasaklılık Sorununa Bir Çözüm: Kısmi Bölünme

Yasak fiil veya davranışlarda bulunan, sözleşme imzalamaya yanaşmayan veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yasaklılık gerektiren bir davranışta bulunan kişiler hakkında yas...

Devamını Oku

İhale Kanununda Yasaklılık ve Yasaklılık Süreci ve İşlemleri

4734 sayılı Kanunun müeyyidelerinin belki de en önemlisi yasaklılık yaptırımıdır. Yasaklılık hem sebepleri hem de süreci itibarıyla önemli olup, hatalı uygulanması halinde telafi zor sonuçlar doğurabi...

Devamını Oku