1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Şantiye Defteri Nedir, Şantiye Defterlerinin Savunma ve Sorumlulukta Kanıt Değeri

Kamu yönetimimizde hakim olan hukuki düzenlemelere göre idarenin işleyişinde idari iş ve eylemlere ilişkin süreçlerin yazılı olması kuralı hakimdir. İhale mevzuatımızda kont...

Devamını Oku

Kamu Görevlisi Kimdir? Belediye Meclis Üyeleri Kamu Zararından Sorumlu Mudur?

Bu çalışmada belediye meclisinin görev ve yetkilerini kullanırken aldığı kararlar sebebiyle kamu zararına yol açması sonucunda belediye meclis üyelerinin kamu görevlisi ol...

Devamını Oku

Belediyelerin Tazminat Ödemesi Belediye Personellerinin Sorumluluğunu Getirir Mi?

Belediyelerin ödediği para cezası, faiz ve avukat ücreti gibi çeşitli giderlerde, personelin sorumluluğu anlatılmaya çalışılacaktır....

Devamını Oku

Üst Yönetici, Belediye Başkanları, İhale Yetkilisi Olabilir Mi?

Bu makalede Belediyelerin üst yöneticisi olan Belediye Başkanlarının ihale yetkilisi olup olamayacakları açıklığa kavuşturulacaktır....

Devamını Oku

Üst Yöneticilerin Kamu Zararının Tespitindeki Rolü ve Faaliyet Raporlarının Buna Etkisi

Kamu mali yönetim sistemimizde yer almaya başladığı günden bu yana gerek tespiti gerekse takip ve tahsiline yönelik uygulamalar nedeniyle tartışma konusu olmaya devam eden kamu zararına...

Devamını Oku

Alacak Takip Sürecinde Strateji Birimlerinin Sorumlulukları ve Görevleri

Bu makalede Strateji Geliştirme Birimleri’nin rolleri, sorumlulukları ve rollerinden biri olan alacakların takip süreci ile alakalı olarak ortaya çıkan sorunlara değinilerek çö...

Devamını Oku