1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Harcamaları ve İlgili Sayıştay Kararları

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinden kaynaklı olarak temsil, ağırlama ve tören giderleri harcaması yapmaktadırlar. Ancak, harcamalara bakıldığında bazılarının bu kapsam...

Devamını Oku

Engelli (Özürlü) Vatandaşların Kamu Görevine, Memurluğa Alınması ve Alınma Şartları

Bu yazımızda, kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımına ilişkin temel ilkelerin ne olduğu üzerinde durulacak ve yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler hakkında bilg...

Devamını Oku

Seyahat, Konaklama ve İaşe Harcamalarının, Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Kapsamında Ele Alınması

Bu yazıda belediyelerde “temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşe alımlarında” uygulamada tereddüt yaratan hususlar üzerinde durulacaktır....

Devamını Oku

All Risk Nedir, Yapı İşlerinde İş ve İşyerinin Sigortalanması Ne Şekilde Yapılır?

Mevzuatımızda yüklenicilerin oluşabilecek kaza ve hasarlara karşı tamamen sorumlu olacaklarının altı ısrarla çizilerek, inşaat sigortası yaptırma konusundaki zorunlulukları da sıkı şartlar...

Devamını Oku

Tck Kapsamında Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

TCK’nin 236. maddesinde; kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler ile bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, kamu ya...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda İş ve İş Yerinin Sigortalanması, All Risk Uygulaması

Yasa koyucu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuyla iş ve iş yerinin sigortalanması ile ilgili düzenlemeler getirerek çağdaş ve bilimsel yöntemlerden yararlanma zorunluluğu getirerek h...

Devamını Oku