1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yüklenicinin Teknik Personel Yükümlülüğü ve Teknik Personel Bildirimi

Yapım işlerinde işlerin yürütümü için gerekli teknik personellere sözleşme tasarılarıda yer verilmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra iş programına uygun olarak ...

Devamını Oku

Fahiş Ceza Tutarları Nasıl İndirilir?

Fahiş ceza tutarlarının indirilmesi mümkün müdür? Evet. Ancak, burada kullanılacak olan yöntem ya hakimin sözleşmeye müdahili şeklinde ya da hukuki ihtilafların sulh...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Ceza / Gecikme Cezası ve Uygulamaları

Ceza ve gecikme cezası arasındaki fark ile yapılacak kesintinin matrahı, kesinti yapılacak süre ve cezanın fahişliği bu yazıda ele alınmaktadır. İhale dokümanlarının da dikkatli düzenle...

Devamını Oku

Doğrudan Temin Alımlarında Ceza / Gecikme Cezası Uygulanabilir Mi?

İhale yöntemi olmayan doğrudan temin alımlarında ceza veya gecikme cezası kesilebilmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabı istisna kapsamında yapılan alımları da kapsamaktadır....

Devamını Oku

Cezalı Çalışma ve Hizmet Alımlarında Uygulanması

Süre uzatımı verilmeyen ve işi zamanında yerine getirmeyen yükleniciler hakkında ceza uygulanması gerekir. Ancak, uygulanacak olan cezanın mahiyeti, geçerliği ve tutarı ihale dokü...

Devamını Oku

Kamu İhale Kurulunun Sözleşme Yorumlama Yetkisi Var Mıdır?

Sözleşmelerde gecikme cezasının hesaplanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin mi yoksa iş artışları dâhil toplam sözleşme bedelinin mi esas alınacağı hususunda uygu...

Devamını Oku