1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşleri Aşırı Düşük Teklif Sorgulamalarında Saatlik Ücret Hesabı İşçilik Maliyetlerini Doğru Yansıtmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerindeki işçilik ücretleri ile Kamu İhale Genel Tebliği ve KİK kararlarında yapım aşırı düşük teklif sorgulamalarında dikkate al...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Son Durum

Danıştay 13. Dairesinin 17.02.2015 tarih ve 2014/2580 Esas numaralı kararıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurul...

Devamını Oku

Danıştayın Yürütmeyi Durdurma Kararı Sonrasında Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

Danıştay tarafından hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulama sürecindeki takdir hakkının idarelere bırakılması uygulamasının düzenlemesinin yürütmesi durduruldukta...

Devamını Oku

Teklif Mektubu Eki Cetvelin Her Sayfası Neden İmzalı Olmalıdır?

Birim fiyat ihalelerde teklif mektupları eki cetvelleriyle oluşturulmakta ve idareler de ihtiyaç kalemlerini bu cetvellere yazmaktadırlar. Söz konusu cetveller bazı hallerde sayfalarca ola...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Sınır Değer Uygulamalarına Yürütmeyi Durdurma!

Danıştay 13. Dairesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerini, hangi gerekçeler doğrultusunda yürütmesini durdurdu? Söz konusu kararda yür&uum...

Devamını Oku

İşçilik Modülünün Altında Teklifle İhale Alınabilecek Sektörler Ortaya Çıktı

6645 sayılı Torba Yasa ile çok tehlikeli sınıflarda çalışan kişilere yönelik prim avantajı getirilmiş olup, çok tehlikeli sınıflar grubuna giren işlerin ihalelerinde iş&ccedi...

Devamını Oku