1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İhalelerde Ayni Giderlere % 4 Sözleşme Gideri ve Genel Giderler Eklenecek Midir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun asırı düsük teklif sorgulaması kurgusunun yeniden dizaynı ve devamında ikincil mevzuatlarda yapılan değisiklikler neticesinde, hizmet alım ihalelerinde asırı düsük tek...

Devamını Oku

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sona Mı Erecek?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, sınır değer tespiti için yapılan yeni düzenlemenin aşırı düşük teklif sorgulaması uygulamasını sona erdirme imkanı bulunmaktadır....

Devamını Oku

Sınır Değer Tespitinde Kullanılan R Katsayısı Nedir? Ne Anlama Gelmektedir? Akla Gelen Bazı Soru İşaretleri

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetlerde sınır değer tespiti değiştirilmiş ve R katsayısı belirlenmiştir. R katsayısı ne anlama gelmektedir? 2017 yılında dikkate alınacak R Katsayıları nel...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Makine ve Ekipmanda Kendi Malı Olma Şartı İstenebilir Mi?

Hizmet alımlarında, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı istenebilir mi? Kendi malı olma şartı ihale iptal nedeni mid...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Tekliflerin Eşitliği Halinde Kullanılacak Yöntemin Eksiklikleri

Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde puanlama sistemi uygulanacaktır. Ancak, söz konusu sistemin çeşitli eksikliklerinin bulunduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünülmektedir....

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Yeni Yöntemin Değerlendirilmesi

Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yöntemlerin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonrasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla KİK Düzenleyici Kararı alın...

Devamını Oku