Seçim İçin İstifa Edenlerin Geri Dönüşü, Kamu Görevlilerinin (Memurların) Seçim İçin İstifa Etmesi ve Süreci

Sosyal Güvenlik - Personel Personel Mevzuatı
Seçim İçin İstifa Edenlerin Geri Dönüşü, Kamu Görevlilerinin (Memurların) Seçim İçin İstifa Etmesi ve Süreci
Özeti :

Seçimlerde aday ve aday adayı olan Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görevlerine dönebilmeleri hakkında

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Seçim İçin İstifa Edenlerin Geri Dönüşü, Kamu Görevlilerinin (Memurların) Seçim İçin İstifa Etmesi ve Süreci

 

  • Seçim için istifa eden memurlar aynı göreve mi dönerler?
  • Hakimlikten istifa edip seçime giren kişiler geri dönebilir mi?
  • Kimler seçim için istifa edip de geri dönme hakkına sahiptir?
  • Seçim için istifa eden, ancak, seçilme hakkı olmayan kişiler ne zaman başuruda bulunmak zorundadır?

 

Malum olduğu üzere Anayasamızın 67 nci maddesinde, “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” düzenlenmiş olup; 76 ncı maddesinin son fıkrası ile de görevlerinden çekilmek kaydıyla kamu görevlilerine de aday olma ve seçilme hakkı tanınmış bulunmaktadır.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18 nci maddesinde de, aday olabilecek kamu görevlileri sayıldıktan sonra, bu sayılanlardan aday olmak isteyenlerin genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla, seçimlere katılmak maksadıyla görevden çekilen memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilmektedir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Ek-7 nci maddesinde ise, “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” hükmüne yer verilmek suretiyle, tekrar göreve dönebilme imkanı tanınmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede; seçimlere katılmak için istifa ederek görevinden ayrılan memur ve diğer kamu görevlilerinden -298 sayılı Kanun’un zikredilen maddesinde sayılanlar hariç- aday olamayan veya aday olup da seçilemeyenlerin Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını müteakip bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir göreve atanacakları tartışmasız olup; görüldüğü gibi Kanunda, kamu görevlilerinin mutlaka eski görevlerine döndürülecekleri gibi amir bir hükme yer verilmediği gibi, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilecekleri de belirtilmiştir.

Dolayısıyla; seçimlere katılmak maksadıyla görevden çekilen ancak aday olamayan veya seçilemeyen kamu görevlileri, Kanun’da öngörülen bir aylık süre içerisinde müracaat etmeleri hâlinde, münhal ise İdarece eski kadrolarına; şayet eski kadroları münhal değilse, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadroya atanabileceklerdir.