İşçilik Modülünün Altında Teklifle İhale Alınabilecek Sektörler Ortaya Çıktı

Hizmet Alımları Tekliflerin Değerlendirilmesi
İŞÇİLİK MODÜLÜNÜN ALTINDA TEKLİFLE İHALE ALINABİLECEK SEKTÖRLER ORTAYA ÇIKTI
Özeti :

6645 sayılı Torba Yasa ile çok tehlikeli sınıflarda çalışan kişilere yönelik prim avantajı getirilmiş olup, çok tehlikeli sınıflar grubuna giren işlerin ihalelerinde işçilik hesaplama modülü doğru sonuçlar vermeyecektir. İşçilik Hesaplama Modülünün altında teklifle ihale alınabilmesi bu sınıflarda yapılacak ihalelerde mümkün olabilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İŞÇİLİK MODÜLÜNÜN ALTINDA TEKLİFLE İHALE ALINABİLECEK SEKTÖRLER ORTAYA ÇIKTI

Kamu ihalelerinde önemli bir yeri tutan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları malumlarınız olduğu üzere Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanmış olan İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Söz konusu modülden elde edilen rakamların altında teklif veren firmalar asgari işçilik maliyetinin altında teklif verdiği gerekçesiyle ihale dışı bırakılmaktadır. Bu düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinde de açık bir şekilde yer almaktadır.

İşçilik Hesaplama Modülünden elde edilen tutarın altında teklif veren firmaların doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine aykırı olduğunu düşünmekle birlikte, mahiyet itibarıyla modülün sağlıklı olmadığını düşünmekteyiz. Bu düşüncemizi farklı yazılarımızda ifade etmiştik.

Bugün, İşçilik Hesaplama Modülünün altında teklifle ihale almaya imkan tanıyan yeni bir konu üzerinde duracağız. Daha doğrusu, modülün altında teklifle ihale alınabilecek sektörler üzerinde duracağız.

....

Profesyonel danışmanlık ve destek hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MALİHAKEM