1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde İhale Dokümanında söz konusu personelin resmi ve genel tatil günlerinde çalıştırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olması durumunda birim fiyat teklif cetvelinde bu hususa yönelik düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda işçilik kalemi için virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde birim fiyat teklifi verilmesi durumunda istekli degerlendirme disi birakilmalidir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Dosyası Kapsamında Ancak Ayrı Bir Zarfta Sunulan Teklif Mektubunun Değerlendirmeye Alınması Hukuka Uygundur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Standart Formda Yer Alan Bilgilerin Yer Alması Halinde 4 maddeden oluşması gereken teklif mektubunu 5 madde olarak hazırlayarak sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda birmilyondokuzyirmiikibin yazılması, yüz ibaresinin eksik yazılması, uyuşmazlığa sebebiyet vermediğinden, cetvelle uyumlu olduğundan firmanın elenmesine sebep olamaz. Rakam ve yazı uyumu belli şartlar için aranmaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında tüzel kişiliklerin vergi kimlik numarası yoksa ihale dışı bırakılır, ortak girişimlerde ortakların vergi numarası yazmıyorsa yine istekli ihale dışı bırakılır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubundaki tarih teklif mektuplarının zorunlu unsurlarından olmaması sebebiyle teklif mektubunda ihale tarihinden bir gün önceki tarihin yazılmasının mevzuata aykırı olmayacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda ve teklif cetvelinde yer alan imza ile şirket müdürüne ait imza sirkülerinde yer alan imzanın aynı veya farklı kişilere ait olup olmadığına ilişkin idarece herhangi bir araştırma yada kriminal inceleme yaptırılmadan söz konusu imzaların aynı olduğu ve yetkili kişi tarafından teklif mektubunun imzalandığına ilişkin bir sonuç ve karara varılamaz.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  25 adet hatlı cep telefonu giderine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İsteklilerin birim fiyat teklifini cetvelde yer alan iş kalemlerine hiç fiyat öngörmeden oluşturması durumunda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunun tüm sayfalarının imzalanmaması esasa etkili bir hukuka aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin, cetvelin dipnotunda yer alan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” açıklamasına uygun olarak düzenlemeyen teklif mektupları ihalenin iptaline sebebiyet verir.

  Devamını Oku