1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Üniversite tarafından akademik personele yapılan ödemeler ile idari personele yapılan ek ödeme ve özel hizmet tazminatında gelir ve damga vergisi

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Sözleşmenin Devri

  İhale sözleşmesinin devrinde damga vergisi ne şekilde uygulanacaktır?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  ... inşaatının yapımını gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu, işin mahiyetinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olduğu, sözleşme gereği hak ediş ödemelerinin döviz cinsinden yapıldığı ve faturaların da dövizli olarak düzenlendiği, adı geçen Müdürlüğün ise yönetmelikleri uyarınca kayıtlarının döviz satış kuru üzerinden yaptıklarını belirtilerek, döviz alış ve döviz satış kurlarından hangisinin dikkate alınarak fatura düzenleneceği, söz konusu iş ile ilgili hak ediş fatura tarihi ile hak ediş ödeme tarihi arasındaki kur farklılığı nedeniyle meydana gelecek müspet veya menfi farklar için fatura düzenleyip düzenlemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan belediyelerin katma değer vergisine tabi işlemlerinde fatura kesmesi mümkün müdür? Belediyelerce yapılan markalı iş makinesi satışlarında KDV oranı kaçtır?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aynı adreste iki ayrı firmanın bulunması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alımlarında en geç kaç gün içerisinde fatura düzenleneceği ve aylık yapılan işlerde hizmet tesliminin yapılmış sayılıp sayılmayacağı hk.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  KİT lerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın son bulması halinde emtia ve demirbaşın nasıl faturalandırılacağı, ortaklığa ait belgelerin akıbeti ve devralınan hisseler için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  ... iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hususunda görüş

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Derneğin iktisadi işletme olarak limited şirket kurup kuramayacağı

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında hakedişin düzenlendiği tarihi takip eden en fazla kaç gün içerisinde iş ortaklığı adına fatura düzenlenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığının, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulması ve bir işverene karşı birden fazla işin taahhüt edilmesi halinde, her iş için ayrı bir iş ortaklığının kurulması mı gerekir?

  Devamını Oku