1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Üstten Sabit Aydınlatması Olan Billboardlardaki Afişlerin Hangi Tarifeye Göre Vergilendirileceği

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Harç Muafiyeti, riskli yapı alanının kullanım amacının değişmesi veya alanının artması halinde harç alınır mı?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Özel iletişim ve kargo şirketlerinin kendi adına yaptığı ilan ve reklamlardan vergi alınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Bina İnşaat Harcı Matrahının Hesaplanması. Her bir konut veya işyerinin ayrı ayrı inşaat yüzölçümleri dikkate alınarak mı inşaat harcı hesabı yapılır?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahına neler dahildir? Güç bedeli, güç aşım bedeli, kapasite bedeli, reaktif enerji bedeli vb.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Alışveriş merkezi içinde yer alan görsellerde ilan ve reklam vergisi uygulaması

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Süresinden sonra verilen ilan ve reklam beyanında kesilecek ceza usulsüzlük cezası mıdır vergi ziyaı cezası mıdır?

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Bir başka kuruma ihale nedeniyle verilen teminat mektubu vergi borcundan dolayı haczedilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Binanın dış cephesi için yapılan harcamaların ne şekilde amortismana tabi tutulacağı, aktif varlığın değerine eklenip eklenmeyeceği veya doğrudan giderleştirilip giderleştirilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler tarafından makbuz karşılığı yapılan vergi, resim ve harç gibi ödemelerin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Döner Sermaye İşletmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Genel Tebliğlerine göre belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımı ve satışlarının mal ve hizmet alım ve satışlarına ilişkin form Ba ve form Bs ile bildirme sorumluğunun bulunup bulunmadığı hususu

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediye bünyesinde çalışan sözleşmeli memur tarafından ücretli olarak verilen ilkyardım eğitimi nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve belge düzeni hk.

  Devamını Oku