1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın son bulması halinde emtia ve demirbaşın nasıl faturalandırılacağı, ortaklığa ait belgelerin akıbeti ve devralınan hisseler için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  ... iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hususunda görüş

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında hakedişin düzenlendiği tarihi takip eden en fazla kaç gün içerisinde iş ortaklığı adına fatura düzenlenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığının, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulması ve bir işverene karşı birden fazla işin taahhüt edilmesi halinde, her iş için ayrı bir iş ortaklığının kurulması mı gerekir?

  Devamını Oku