1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  KİT lerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Binanın dış cephesi için yapılan harcamaların ne şekilde amortismana tabi tutulacağı, aktif varlığın değerine eklenip eklenmeyeceği veya doğrudan giderleştirilip giderleştirilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Döner Sermaye İşletmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Genel Tebliğlerine göre belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımı ve satışlarının mal ve hizmet alım ve satışlarına ilişkin form Ba ve form Bs ile bildirme sorumluğunun bulunup bulunmadığı hususu

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Sosyal güvenlik teşviklerinden yararlanmak amacıyla, hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri sonradan yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın işleme alınacağına yönelik görüş.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Haczedilen hakkın veya gayrimenkulün 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim alanının anlaşma yoluyla elde edildiğinin tespit edilmesi halinde haczin kaldırılacağına yönelik görüş.

  Devamını Oku