1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kanal Temizleme ve Görüntüleme Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı ne kadardır?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Damga Vergisi

  Sözleşmelerin devredilmesi halinde damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Damga Vergisi

  Unvan değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenen sözleşmeden damga vergisi alınır mı?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Damga Vergisi

  … Su ve Kanalizasyon İdaresi … Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. …Bölge Müdürlüğünce yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılır mı?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Damga Vergisi

  Sözleşme süresinin uzatılması halinde damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Damga Vergisi

  Promosyon sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Damga Vergisi

  Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğini haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Damga Vergisi

  Damga vergisi ödenmiş sözleşmenin suret tasdikinin noterde yapılması sırasında damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalışan yemek hizmetlerinde fiyat farkı verilip verilmeyeceğine, ücret belirlemesi yapılmayan yemek hizmetlerinde de hangi tutar üzerinden fiyat farkı hesap edileceğine yönelik görüş.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Taşeron Firma Personeline Harcırah Ödenip Ödenemeyeceği Hk.

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Sorumluluk

  Cumhuriyet başsavcılarının ve mahkeme başkanlarının harcama yetkilisi olarak görev yapmalarında hakim bağımsızlığı ilkesine aykırı bir yön bulunmadığından 5018 sayılı Kanunun hakim ve savcıların da sorumluluk üstlenmesini öngören maddelerinin Anayasa aykırı olmadığına.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ödemeleri firmalara rücu edilemez. Ancak, iş sözleşmesi 11 Eylül 2014 tarihinden önce feshedilmişse rücu mümkündür. Kıdem harici ödemelerde ise rücu edilmesi gerekir.

  Devamını Oku