1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  4/C Maddesi Kapsamında Çalıştırılan Personele Mahkeme Kararına İstinaden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu Maddesine Göre Yapılacak Ek Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devam etmekte olan hizmet işi ile ilgili olarak nev'i değişikliği sonrasında 31.07.2015 tarihinde düzenlenen hak ediş faturasının söz konusu limited şirket adına düzenlendiği ifade edilerek, gelir vergisi kesintilerine ilişkin olarak daha önce adi ortaklık adına düzenlenen muhtasar beyannamelerin, nev'i değişikliği sonrasında limited şirket adına mı, adi ortaklık adına mı düzenleneceği hususu

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşyeri teslimine ilişkin tutanakta şerhi bulunmayan yüklenicinin daha sonra, zamanında işyerinin teslim edilmemesinden dolayı itiraz hakkı doğar mı? Ve bundan dolayı süre uzatımı talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Süre ve Süre Uzatımı

  Hakediş talep tarihinden hemen sonra hakedişin düzenlendiği, ancak, hakediş talebinin geç yapıldığı hallerde, hakedişin ödenmemesinden dolayı süre uzatımı talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşin yapılacağı yerde bulunan ağaçların kaldırılması işinin zamanında yapılmaması yüklenicinin sorumluluğunda mıdır? Bundan dolayı süre uzatımı talebi olabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Nakliye bedelleri teklif fiyata dahil midir? Fore kazıktan çıkar hafriyat ve fore kazıkta kullanılan demir nakliye bedelleri ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İstenilen malları zamanında teslim etmeyen ve idare tarafından ihtar yazısı ile uyarılan yüklenicinin, ihtar tarihinden sonra malları teslim etmesi ve idarenin de ihtiyacının bulunması şartıyla kabulün yapılması halinde teminat gelir kaydedilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Çalışılmayan günler için asgari geçim indirimi hesabı yapılır mı?

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında sigorta gün sayısı mı yoksa matrah tutarı mı dikkate alınmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Sayaç okuma kesme ve bağlama hizmet alımı işinde KDV tevkifatı ne kadardır?

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kanal Temizleme ve Görüntüleme Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı ne kadardır?

  Devamını Oku