1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Üniversite tarafından akademik personele yapılan ödemeler ile idari personele yapılan ek ödeme ve özel hizmet tazminatında gelir ve damga vergisi

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  4/C Maddesi Kapsamında Çalıştırılan Personele Mahkeme Kararına İstinaden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9 uncu Maddesine Göre Yapılacak Ek Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Çalışılmayan günler için asgari geçim indirimi hesabı yapılır mı?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında sigorta gün sayısı mı yoksa matrah tutarı mı dikkate alınmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Memur kadrosunda çalışan personele yapılan ikramiye ödemelerinden tevkifat yapılması hk.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Kamu ihale kanunu hükümlerine göre ihale edilen hizmet alımları kapsamında çalışan işçilerin haklarının neler olduğuna yönelik Sağlık Bakanlığı görüşüdür. Ücret, yıllık izin vb. haklar detayı ile ele alınmaktadır.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan hizmet alımlarında, ödenmeyen işçi alacaklarının idarelerce re'sen kontrol edilerek ödenmeyen alacakların hakedişten kesilerek işçilerin hesaplarına ödenmesi gerektiğine yönelik görüş.

  Devamını Oku