1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Damga Vergisi

  SGK'ya verilen sigora bildirimlerinden damga vergisi alınıp alınmayacağına yönelik görüş

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Damga Vergisi

  Serbest bölgede damga vergisi uygulamaları - istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Damga Vergisi

  Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Damga Vergisi

  Sözleşmelerin devredilmesi halinde damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Damga Vergisi

  Unvan değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenen sözleşmeden damga vergisi alınır mı?

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Damga Vergisi

  … Su ve Kanalizasyon İdaresi … Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. …Bölge Müdürlüğünce yapılacak hakediş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılır mı?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Damga Vergisi

  Sözleşme süresinin uzatılması halinde damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Damga Vergisi

  Promosyon sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Damga Vergisi

  Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğini haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Damga Vergisi

  Damga vergisi ödenmiş sözleşmenin suret tasdikinin noterde yapılması sırasında damga vergisi aranır mı?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Damga Vergisi

  İlköğretim okullarının kışlık kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla bir tarafı ilköğretim idaresi ya da 5302 sayılı Kanunla verilen görev nedeniyle temsilen il özel idaresi teşkil etmek kaydıyla düzenlenen ihale kararları ve sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi hk.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Damga Vergisi

  İlköğretim okullarına verilen hizmetler karşılığı düzenlenen hakedişlerin damga vergisi karşısındaki durumu hakkında görüş

  Devamını Oku