1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemelerine ilişkin ihtiyati haczin nasıl uygulanacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemelerinden yapılan kesintilerde alacağın devri, haciz, ihtiyati haczin nasıl uygulanacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  SGK'ndan alınacak borcu yoktur yazısının geçerli olacağı tarih aralığı ile hakediş ödemelerinde yapılacak kesintilerin ne şekilde SGK'ya aktarılacağına ilişkin görüş.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakedişlerin ödenmesi için borcu yoktur yazılarının işverenler tarafından da alınabileceğine ve verilecek yazıların düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olduğuna yönelik görüş

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemeleri yapılırken haciz ihbarnamesi de varsa hakediş ödemelerinde öncelik sıralamasının nasıl olacağı hakkında görüş

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Mal alım ihalelerinde temliki yasaklayan düzenlemeler konulmasının uygun olmayacağı, diğer ihalelerde ise idarenin izni ile temlik işlemlerinin yapılabileceği hakkında görüş.

  Devamını Oku