1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Asgari Ücretli Olarak Çalışan Personele Ödenen Fazla Çalışma (Mesai) Ücretinin 294 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Yapılacak Hesaplamada Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da Olan Devlet Memuruna Bu Görevi Dolayısıyla Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmayacağı

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İl Genel Meclisi üyeleri ile aralarından seçilen komisyon üyelerinden bazılarının sosyal güvenlik kapsamında bulunduğu (esnaf, işçi, emekli v.b), bazı üyelerin ise sosyal güvenlik kurumuna bağlı bulunmadığı belirtilerek, bu kişilerin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacakları

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Veteriner hekimlere yapılacak destekleme bedeli ödemelerinde Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi uygulaması

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  5953 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken iş akdinin ikale yoluyla sona ermesi nedeniyle ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İkramiye ödemesinde gelir vergisinden istisnası

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Damga Vergisi

  SGK'ya verilen sigora bildirimlerinden damga vergisi alınıp alınmayacağına yönelik görüş

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Damga Vergisi

  Serbest bölgede damga vergisi uygulamaları - istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Damga Vergisi

  Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası hakkında görüş

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Süre ve Süre Uzatımı

  Sözleşmelerin sürelerinin uzatılmasının damga vergisi karşısındaki durumu.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Üniversite tarafından akademik personele yapılan ödemeler ile idari personele yapılan ek ödeme ve özel hizmet tazminatında gelir ve damga vergisi

  Devamını Oku