1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Damga Vergisi

  Devir sözleşmelerinde alınacak damga vergisi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Kamu ihale kanunu hükümlerine göre ihale edilen hizmet alımları kapsamında çalışan işçilerin haklarının neler olduğuna yönelik Sağlık Bakanlığı görüşüdür. Ücret, yıllık izin vb. haklar detayı ile ele alınmaktadır.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan hizmet alımlarında, ödenmeyen işçi alacaklarının idarelerce re'sen kontrol edilerek ödenmeyen alacakların hakedişten kesilerek işçilerin hesaplarına ödenmesi gerektiğine yönelik görüş.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Toplu alımlarda ve çerçeve anlaşmalar çerçevesinde ihtiyaçların temin edildiği münferit sözleşmelerde toplu muayene kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda Sağlık Bakanlığı görüşü.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Mal alım ihalelerinde temliki yasaklayan düzenlemeler konulmasının uygun olmayacağı, diğer ihalelerde ise idarenin izni ile temlik işlemlerinin yapılabileceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Geçici Teminat

  İdarelerden kesinleşmiş alacakların geçici teminat olarak ihalelerde kullanılabileceğine ilişkin görüş.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde cezalı çalışılan dönemde Pn katsayısına atıf yapılmışken, iş programının gerisinde kalma halinde endekse atıf yapılmış olup, hesaplamaların bu dikkate alınarak yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarına yemek, yol, resmi tatil ücreti vb. giderlerin de dahil olduğuna yönelik görüş olup, görüş 6 Kasım 2015 tarihinden önceki dönemde verilmiştir.

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  6 Kasım 2015 tarihinde önce ihalesi yapılan araç kiralama ihalelerinde de ödenecek limitin kasko değerinin % 2 si, brüt asgari ücretin yüzde elli fazlası ve bunların üzerine işveren prim maliyetleri ile % 4 sözleşme ve genel giderlerin eklenmesi gerektiği hakkında Maliye Bakanlığı görüşü olup, ödenecek limiti artırmaktadır.

  Devamını Oku