1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Büyükşehir Belediyenizin sınırlarının değiştiği belirtilerek bu sınırlar içerisindeki hangi alanlarda tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinin, Büyükşehir Belediyenize ödenmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve uhdenizde kalan … Belediyesi Kent Meydanı, Çok Katlı Yeraltı Otoparkı ve Sosyal Tesis inşaatının bina inşaat harcı ile yapı kullanma izni harcından istisna olup olmadığı

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Bina inşaat harcı hesaplaması ne şekilde yapılır?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Nevi Değişikliği nedeniyle işyeri açma izin harcının tekrar ödenip ödenmeyeceği hk

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Bowling faaliyetinde bulunan işletmeden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Özel garaj olarak kullanılan boş dükkanın çevre temizlik vergisi olur mu?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Çevre temizlik vergisi hesaplamasında işyerinin dışında çalışan kişiler hesaplamaya dahil edilir mi? Fiili çalışan sayısı mı dikkate alınmalıdır?

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  İşyerleri ve otoparkların Emlak Vergisi Hesaplaması ne şekilde yapılır?

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Eğitim kültür ve sosyal amaçlı seminer, konferans vb. düzenlenen organizasyonlarda eğlence vergisi ödenip ödenmeyeceği ile belge düzeni hk

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Eğlence vergisi Büyükşehir belediyesi tarafından mı, yoksa ilçe belediyesi tarafından mı tahsil edilmelidir?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Vakıf üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastanesinin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden istisna olup olmadığı

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Binaya Asansör Eklenmesi Yapı Kullanma İzni Harcına tabi midir?

  Devamını Oku