1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Bir başka kuruma ihale nedeniyle verilen teminat mektubu vergi borcundan dolayı haczedilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İstenilen malları zamanında teslim etmeyen ve idare tarafından ihtar yazısı ile uyarılan yüklenicinin, ihtar tarihinden sonra malları teslim etmesi ve idarenin de ihtiyacının bulunması şartıyla kabulün yapılması halinde teminat gelir kaydedilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Bir başka kuruma ihale nedeniyle verilen teminat mektubunun vergi borcuna istinaden vergi dairesince haczedilip haczedilemeyeceği hk.

  Devamını Oku