1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  5953 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken iş akdinin ikale yoluyla sona ermesi nedeniyle ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ödemeleri firmalara rücu edilemez. Ancak, iş sözleşmesi 11 Eylül 2014 tarihinden önce feshedilmişse rücu mümkündür. Kıdem harici ödemelerde ise rücu edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Üst işverene fatura edilen kıdem ve/veya ihbar tazminatına KDV uyguyanıp uygulanmayacağı ve tevkifata tabi olup olmadığı

  Devamını Oku