1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemelerinde asgari ücretin yüzde fazlası ödenmez, iki asgari ücret arasındaki fark sadece ödenir. Yüklenicinin adli mahkemelerde karşılaştığı hususlar va işçilerle olan ilişkiler kişiye ve olaya münhasır olduğundan dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle idarece uygun görülen bir iş artışı olmadığı halde, imalatların pursantaj listesindeki miktarlarının ve buna bağlı olarak oranlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle pursantaj oranlarının artırılarak ödemede bulunulması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak kabul edilemez ve idarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Akaryakıt katsayıları KDV'li mi KDV'siz olarak mı alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Akaryakıt katsayıları alınan mala göre mi yoksa alımından vazgeçilen veya satışı durdurulan mallarda dahil edilerek mi yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım ihalelerinde iş artışı yapılırken, yüklenicinin teklifindeki kalemler varken, diğer idarelerdeki fiyatlar yeni birim fiyat yöntemiyle kullanılamaz.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım ihalelerinde fiyat farkı belirlenmemişse genel indeksler üzerinden fiyat farkı hesabı yapılır

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında fiyat farkı ihale tarihi baz alınarak hesaplanır, yaklaşık maliyet tespit tarihi dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Malın teslimi zamanında yapılmış ancak, muayene ve kabul geç yapılmışsa, idare içerisinde geçen bu süreler ceza kesmek için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İş yerine getirilmişse, muayene ve kabul tutanaklarında sorun yoksa, sgk ödemeleri yapılmışsa, firmaya ceza kesilmemişse, daha sonra yapılacak eksik işçi çalıştırma önemli değildir, önemli olan temizliğin yapılmış olmasıdır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanan % 5'lik pay yüklenicilere ödenmez.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedel ihalelerde ödemeler işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre yapılır.

  Devamını Oku