1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Faturalar Yeni Birim Fiyat Tepitinde Kullanılabilir Mi?

Faturaların yeni birim fiyat tespitinde doğrudan kullanılabilmesi mümkün gözükmemektedir. YİGŞ gereği analiz rayiçlerinin tespitinde kullanılacak yöntemler belirlenmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesini...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması Genel Açıklamalar

Yapım işlerinde yeni birim fiyat ihtiyacı hasıl olursa, YİGŞ\'de öngörülen yöntemlerle analiz oluşturulacak ve verimlilik esasına göre rayiç tespiti yapılacaktır. Bu yönteme göre yapılmayan yeni birim...

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Uygulaması: Örnek Çözümlü

Birim fiyat sözleşmeli yapım işlerinde yüklenicilerin iş kalemlerine vereceği yüksek tekliflerden daha fazla kar elde etmemesi, bir bakıma idarelerin korunması amacıyla revize birim fiyat uygulaması g...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Yeni Birim Fiyat ve Uygulaması

Yeni birim fiyat uygulaması sadece yapım işlerine münhasır değildir. Hizmet alımlarında da yeni birim fiyat tespiti yapılabilir. İş artışı veya vazgeçilen iş kalemi yerine yeni iş kalemi için yeni bir...

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Güncellenir Mi?

Yeni birim fiyat tespit yöntemlerinden olan kamu birim fiyatlarının kullanılması halinde, bu fiyatların güncellenmesi gerekmekte midir? Konuya yönelik olarak Yargı makamları arasında farklı kararlar b...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespitinde Vazgeçilen İmalatlar İçin, Yapımına Karar Verilen İmalatlar İçin Esas Alınandan Daha Düşük Oranda Yüklenici Karı Belirlemek Mümkün!

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespiti yapılırken vazgeçilen imalatlar ile yapımına karar verilen imalatların aynı kar oranı üzerinden yapılmasına gerek yoktur....

Devamını Oku