Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespitinde Vazgeçilen İmalatlar İçin, Yapımına Karar Verilen İmalatlar İçin Esas Alınandan Daha Düşük Oranda Yüklenici Karı Belirlemek Mümkün!

Yapım İşleri Yeni Birim Fiyat / Revize Birim Fiyat
YAPIM İŞLERİNDE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİNDE VAZGEÇİLEN İMALATLAR İÇİN, YAPIMINA KARAR VERİLEN İMALATLAR İÇİN ESAS ALINANDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA YÜKLENİCİ KARI BELİRLEMEK MÜMKÜN!
Özeti :

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespiti yapılırken vazgeçilen imalatlar ile yapımına karar verilen imalatların aynı kar oranı üzerinden yapılmasına gerek yoktur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

YAPIM İŞLERİNDE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİNDE VAZGEÇİLEN İMALATLAR İÇİN, YAPIMINA KARAR VERİLEN İMALATLAR İÇİN ESAS ALINANDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA YÜKLENİCİ KARI BELİRLEMEK MÜMKÜN!

Anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde imalat değişikliği nedeniyle yeni birim fiyat tespit ihtiyacı sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır. Uygulamada genellikle yapımından vazgeçilen imalatlar için yapımına karar verilen imalatlar için uygulanan yöntem benimsenmekte, dolayısıyla iş eksiliş ve artışlarına konu iş kalemleri için aynı oranda müteahhit karı ve genel gider karşılığı belirlenerek yeni birim fiyat tespiti yapılmaktadır.

Ancak Sayıştay 2. Dairesinin 14.04.2015 tarihli kararında yapımından vazgeçilen imalatların yeni birim fiyat tespitinde yüklenici karının % 7; yapımına karar verilen imalatların yeni birim fiyat tespitinde yüklenici karının % 25 olarak esas alınmasında mevzuata aykırılık olmadığına karar verilmiştir.