Yeni Birim Fiyat Tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Güncellenir Mi?

Yapım İşleri Yeni Birim Fiyat / Revize Birim Fiyat
YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI GÜNCELLENİR Mİ?
Özeti :

Yeni birim fiyat tespit yöntemlerinden olan kamu birim fiyatlarının kullanılması halinde, bu fiyatların güncellenmesi gerekmekte midir? Konuya yönelik olarak Yargı makamları arasında farklı kararlar bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Güncellenir mi?

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespit yöntemlerinden biri de Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtildiği şekilde kamu kurumlarınca belirlenen birim fiyatları kullanmaktır. Fiyat farkı verilen işlerde kamu kurumlarınca belirlenen birim fiyatların kullanılması halinde, söz konusu iş kalemi için ihale tarihi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağından ihalenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu yıl fiyatlarının esas alınması gerekmektedir. Uygulama da genelde bu yönde olmakla birlikte, bazı idarelerce ihalenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu yılın birim fiyatları 1 Ocak tarihi ile ihale tarihi arasında güncellenmektedir. Bu konuda yazmış olduğum bir yazıda Sayıştay Temyiz Kurulunun 2011 yılında vermiş olduğu bir kararında 2006 yılı Bayındırlık Birim Fiyatları esas alınarak tespit edilen yeni birim fiyatın 01.01.2006 tarihi ile ihale tarihi olan 24.05.2006 arasında TEFE oranında güncellenmesinde mevzuata aykırılık görülmediği belirtilmişti. Yazının devamında,

“Bu karara göre örneğin ihale tarihi 05.07.2013 olan ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte 15.03.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları kullanılarak yeni birim fiyat tespit edilmesi kararlaştırılmışsa;

- Söz konusu iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl olan 2013 yılında yayınlamış olduğu birim fiyat esas alınacaktır.

- Bu fiyat Temmuz 2013 tarihi esas alınarak güncellenecek ve sözleşme fiyatı olarak tespit edilecektir.

- Sözleşme fiyatı tespit edilen bu iş kalemi için ihale tarihi olan Temmuz 2013 esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

Denilmiştir.

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015 tarihli bir kararında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birim fiyatlar yılın tamamında geçerli olmak üzere saptandığından, birim fiyatlara ayrıca endeks ilavesi yapılamayacağına hükmedilmiştir. Söz konusu karar, kamulaştırma bedel tespitine ilişkin olmakla birlikte, kararın konusunu Bakanlıkça yayımlanan birim fiyatların yılın tamamında mı yoksa yıl başında mı geçerli olduğu hususu oluşturmakta olup, kararda bedel tespitinin 2011 yılının tamamında geçerli olan birim fiyat listesine göre belirlendiği, ayrıca endeks ilavesi suretiyle güncelleştirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Sayıştay Temyiz Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl başında yayımlanan birim fiyatların 1 Ocak tarihi mi yoksa yıl boyunca mı geçerli olacağı noktasında farklı değerlendirmeler yapılmış olup, bu konudaki tereddüdün fiyat tespitini yapan Yüksek Fen Kurulunca giderilmesi gerektiği düşünülmektedir.