1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde, işin yapıldığı ay içerisinde hakedişin düzenlenmesi halinde güncel indeks olarak bu ayın alınmasında sakınca bulunmamakta olup, bu sebeple fiyat farkının bir önceki ay endeksi üzerinden hesap edilmemesi de mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işi olarak ihale edilen işin idari şartname ve sözleşmesinde mal alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarına göre fiyat farkı hesabı yapılacağı belirtilmişse, fiyat farkının yapım işine ilişkin temel ve güncel indeksler esas alınarak yapılmalıdır. Diğer taraftan, mevzuata aykırı durum idari şartname ve sözleşmelerin hatalı düzenlenmesinden kaynaklandığından idari şartnameyi ve sözleşmeyi hatalı düzenleyenlerin sorumlu tutulması gerekli olup, ödeme emri belgesini imzalayan gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmeye göre ince işler kısmı için belirtilen kereste ağırlık oranının fiyat farkı hesabında 0,03 olarak alınması gerekirken kaba işler kısmı ağırlık oranı olan 0,20’nin alınmasının kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren iş programının hazırlanması ve onaylanmasının yıl sonuna kadar yapılmasının mümkün olmaması halinde o yılki ödeneğin ertesi yıla aktarılmak suretiyle süre uzatımı verilmesinde ve fiyat farkının sonraki yıl indeksleri esas alınarak hesaplanmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde, idareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde temel indeks olarak, sözleşme uyarınca iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin; güncel indeks olarak ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanına göre süre uzatımı halinde ödenebilecek fiyat farkının süre uzatımı olmadığı halde ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdari şartnamede fiyat farkı ödenmesi öngörülmekle birlikte sabit katsayılara sadece sözleşme tasarısında yer verilmiş olması halinde fiyat farkı bu katsayılara göre hesap edilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programında öngörülen ödeneğin aşılması durumunda, fiyat farkının fiili gerçekleşme durumuna göre hesaplanması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Güncel indeks olarak iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken ayın indeksi esas alınmalıdır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Avans tutarının hakediş tutarından eksik mahsup edilmesi halinde fiyat farkı fazla ödenmiş olur.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programında çalışılmayan günler için de ödenek konulması halinde bu dönemlere ait endekslere göre fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programı dikkate alınmadan fiili hakediş tarihleri esas alınarak fiyat farkı hesaplanması mevzuata aykırıdır. Bu durumda birden fazla ayı kapsayan hakedişlerde imalâtın yapıldığı ayları bulmak için enterpolasyon yöntemi uygulanmalıdır.

  Devamını Oku