1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Standart Doküman Uygulamasının Geçmişi ve Uluslararası Düzeyde Kabul Edilen Standart Yapım Sözleşme Dokümanları

Yapım işlerine ait tip sözleşme veya tip ihale dokümanları Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanmakta ve ilgililer tarafından da kullanılmaktadır. Söz konusu tip sözleşmelerin tari...

Devamını Oku

Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Yapım Sözleşme Türleri

Literatürde yapım sözleşmeleri için farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır. Yüklenici sayısına, proje teslim sistemine ve ödeme yöntemine göre sınıflandıran CSI (Co...

Devamını Oku

Yapım İşi Proje Müelliflerinin Tadilat ve Onarım ile Ek Bina Projeleri Üzerinde Telif Hakkı Bulunmakta Mıdır?

Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı Kanun kapsamında korunmaktadır. Bina projeleri de fikir ve sanat eseri kapsamında ele alınmakta olup, bu projelerin değiştirilmesinin gerektiği hallerde müelli...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yer Teslimi ve Sonrasında Yaşanan Sorunlar ile Yer Teslimi Sonrası İşin Yapı Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Yapım işlerinde işin süresi yer teslimi ile başlamaktadır. Ancak, işin mahiyetinden kaynaklı olarak bazı hallerde yer teslimi yapılamamakta veya teslim edilen yerde sorunlar ortaya çıkabil...

Devamını Oku

İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı Mı?

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. Yani bu kapsamdaki sözleşmelerden damga vergisi alınmaya...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşyeri Değişikliğinin Anlamı ve Hatalı Uygulama Örneği

Yapım işlerinde belirli hallerde işyeri değişikliği mümkün olabilmektedir. Söz konusu haller 4735 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta ele alınmıştır. Ancak, uygulamada işyeri değişikliği ...

Devamını Oku