1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Revize Birim Fiyat Nedir? Hatalı Uygulamalar ve Yansımaları

Tanımı ve hesap şekli Tip Sözleşmede açıkça düzenlenen Revize Birim Fiyatın anılan hususlarında çelişki olmadığı halde uygulamada hakediş belgelerine yansıtılması esnası...

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyat Düzenleme Usulü

Yeni birim fiyatların taraflar açısından kazanılmış hak olması için YİGŞ de belirtilen usule göre belirlenmesi gerekir. Yeni birim fiyat tespitlerinde hangi unsurlara dikkat edilece...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Uygulaması ve Şartları

Yazımızda yeni birim fiyat ihtiyacına neden olan etkenler ve yeni birim fiyat düzenlemesinde dikkat edilecek unsurlar detayı ile ele alınmıştır. Hem nedenin hem de düzenleme yönteminin ...

Devamını Oku

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde, Yapımından Vazgeçilen İşlerin Bedelleri Nasıl Tespit Edilecektir?

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde vazgeçilen imalatların fiyatlarının nasıl tespit edileceği belirsizlik oluşturmaktadır. Yeni birim fiyat esaslarına göre bu işle...

Devamını Oku

Zemin Döşeme Kaplaması Örneğinden Hareketle Yeni Birim Fiyat Düzenlemesi

Yeni birim fiyat tespit usul ve esasları YİGŞ ile düzenlenmiştir. Ancak, uygulamada önemli hatalar yapılmaktadır. Yazımızda örnek bir uygulamaya yer verilmiş ve fikir vermesi amacıyla y...

Devamını Oku

Faturalar Yeni Birim Fiyat Tepitinde Kullanılabilir Mi?

Faturaların yeni birim fiyat tespitinde doğrudan kullanılabilmesi mümkün gözükmemektedir. YİGŞ gereği analiz rayiçlerinin tespitinde kullanılacak yöntemler belirlenmişt...

Devamını Oku