1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Özel Seköre Yapılan Yapım İşlerinde, İş Deneyim Belgesi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Noter Onayı Zorunlu Mudur?

Bu güne değin uygulamada noter onayı olmayan sözleşmelerde alınan iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, söz konusu iş deneyim belgesiyle ihaleye katılanların ihale dışı bır...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Yapım işlerinde özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin nasıl alınacağı tereddüt oluşturmakta ve bu sebeple de bazı firmalar ihale dışı kalabilmektedir. Anali...

Devamını Oku

Kimler İş Deneyim Belgesi Verebilir? İş Deneyim Belgesini Kimler Düzenler?

İş deneyim belgesini kimler düzenleyebilir? İş bitirme belgesini kim düzenler? Sorularının cevabı kapsamlı olarak analizde ele alınmaktadır....

Devamını Oku

İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilmesinin Temel Şartları

Hak sahiplerine iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların en önemlisi ortada yazılı sözleşme olmasıdır....

Devamını Oku

Mezuniyet Belgesinin (Diploma) Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması ve 2017 Yılı Diploma İş Bitirme Tutarı

4734 sayılı Kanuna göre yapılan yapım ihalelerinde diplomalar iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmektedir. Analizde buna yönelik açıklamalar ile 2017 yılında dikkate alınacak diplo...

Devamını Oku

Mezuniyet Belgeleri (Diploma) ile İhaleye Katılımda Dikkat Edilecek Hususlar

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanmasında ciddi sorunlar ve yanlış değerlendirmeler bulunmakta olup, aşağıda yer verilen tespitlerle bu yanlış değerlend...

Devamını Oku