1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Uygulamaları ve Süre Uzatımı İlişkisi

Bu makalede bulacağınız başlıklar şu şekildedir: Mücbir sebeplerin süre uzatımına etkisi, iş artışı nedeniyle süre uzatımı ve verilen sürenin iş artışı ile uyumlu olması gerekip ge...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yer Teslimi ve Sonrasında Yaşanan Sorunlar ile Yer Teslimi Sonrası İşin Yapı Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Yapım işlerinde işin süresi yer teslimi ile başlamaktadır. Ancak, işin mahiyetinden kaynaklı olarak bazı hallerde yer teslimi yapılamamakta veya teslim edilen yerde sorunlar ortaya çıkabil...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşin Süresi, Süre Uzatımı ve Gecikme Cezası Uygulamaları

İşin süresi, süre uzatımı verilmesi ve bağlı olarak gecikme cezası uygulamaları yapım işlerinde karşılaşılan en büyük sorunlardandır. Doğru hareket edilmediğinde tarafların zararın...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İş Programı ve Ödenek Dilimleri

İşin süresi dikkate alınarak, yapım işine ait iş kalemleri veya gruplarını, aylık imalat ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösteren belgeye iş ...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi ve Süre Uzatımına Etkisi

Yapım işlerinde işin süresi işyeri teslimi ile başlar. İşyerinin teslim edilmediği veya fiilen teslim edilemediği hallerde, bu sürelerin dikkate alınması ve işin süresinin uzatılması ge...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde İş Artışı Durumlarında Verilecek Sürenin Tespiti

İş artışlarında artışa konu imalatlar göz önünde bulundurulmak suretiyle iş artışıyla birlikte işin gerektirdiği ek süreye idarece karar verilmelidir....

Devamını Oku