1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşi Aşırı Düşük Sorgulaması ve Üçüncü Kişilerden Fiyat Alınması

Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları a&cc...

Devamını Oku

Yapım İşleri Aşırı Düşük Teklif Sorgulamalarında Saatlik Ücret Hesabı İşçilik Maliyetlerini Doğru Yansıtmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerindeki işçilik ücretleri ile Kamu İhale Genel Tebliği ve KİK kararlarında yapım aşırı düşük teklif sorgulamalarında dikkate al...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Son Durum

Danıştay 13. Dairesinin 17.02.2015 tarih ve 2014/2580 Esas numaralı kararıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurul...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Sınır Değer Uygulamalarına Yürütmeyi Durdurma!

Danıştay 13. Dairesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerini, hangi gerekçeler doğrultusunda yürütmesini durdurdu? Söz konusu kararda yür&uum...

Devamını Oku