İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı Mı?

Yapım İşleri Kesintiler
İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı mı?
Özeti :

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. Yani bu kapsamdaki sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır. Yine yapı denetim hizmet sözleşmelerinden de damga vergisi alınmayacaktır. Ancak, bu düzenleme inşaat sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak şekilde algılanmakta olup, getirilen düzenlemenin inşaat sözleşmelerinin tamamı ile yapım işlerinin tamamı ile ilgisi bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan işleri kapsamakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan yapım işlerine yönelik değildir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı mı?

Bazı internet sitelerinde inşaat sözleşmelerinde damga vergisinin kaldırıldığı bilgisi yer almaktadır. Ancak, bu bilgi hem doğru değildir hem de ilgilileri yanlış yönlendirmektedir.

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre Damga Vergisine Ekli I sayılı cetvelde bazı sözleşmelerden damga vergisi alınmamasına karar verilmiştir. 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 2 nci maddesine göre;

“488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.”

Yukarıdaki hükümde yer alan, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentleri değişiklik öncesi şu şekildedir:

 

14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 9,48)

15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 9,48)

16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

 

Yukarıdaki düzenlemede görüleceği üzere, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine yönelik sözleşmeler ve danışmanlık hizmet sözleşmeleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergileri sıfırlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan, gelir paylaşımı şeklinde gerçekleştirilen yapım sözleşmelerinde damga vergisi oranının kalktığını, ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan yapım işlerinde ise önceki uygulamanın aynen devame ettiğini ifade edebiliriz. Çünkü damga vergisi sıfırlandırılan konular net bir şekilde 488 sayılı Kanunda ifade edilmektedir. Getirilen düzenlemenin özel sektörde iş yapmanın kolaylaştırılması ve özel sektör maliyetlerinin azaltılması amacıyla olduğu değerlendirilmektedir.

Son olarak, yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergileri de kalkmış, oran sıfırlanmıştır.