1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir? Yıllara Yaygın İnşaat ve Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamaları

Yıllara yaygın yapım ve onarım işi yaptıran belediyeler dahil olmak üzere kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşlar, t...

Devamını Oku

Yıllara Sari Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı

Yapım işlerinde, hakediş ödemelerinde yapılan kesintilerden bir tanesi de gelir vergisi tevkifatıdır. Söz konusu tevkifatın uygulamada çok çeşitli yönleri bulunmakta olup,...

Devamını Oku

Nefaset Kesintisi ve Nefaset Kesintisine Yönelik Sorunlar ve Uygulamalar

Nefasetin tanımı, konusu, hesap şekli, oranı, hangi aşamada yapılacağı, kimler tarafından hangi kriterler esas alınarak belirleneceği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhal...

Devamını Oku

İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı Mı?

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. Yani bu kapsamdaki sözleşmelerden damga vergisi alınmaya...

Devamını Oku

İhale ve Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulamaları

İhale ve sözleşme süreçlerinde karşımıza çıkabilecek damga vergisi uygulamaları yazıda ele alınmaktadır. Ancak, istisnalardan kaynaklı veya muaflıklarının olduğu alanlarla ilgi...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Kesintisi

Yapım işlerinde birden fazla takvim yılına sirayet eden işlerde gelir vergisi tevkifatı kesilmesi gerekmektedir. Ancak, süre uzatımı vb. durumlarda nasıl hareket edileceği tereddüt konusu ol...

Devamını Oku