1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yüklenici Tarafından Sözleşme Dışı İmalat Yapıldığı Tespit Edilirse İdarece Ne Yapılır

Yüklenici tarafından projeye aykırı imalat gerçekleştirilmesi halinde, yapılan imalatın kaliteli kalitesiz olup olmadığı ve idarenin ihtiyacı olup olmadığı önem kazanmaktadır....

Devamını Oku

İhale Dokümanlarının Delil Sözleşmesi Niteliği

4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde imza edilen sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ekinde yer alan belgeler Hukuk dilinde "Delil Sözleşmesi" olarak kabul edilmektedir...

Devamını Oku

Kültür Varlıkları Yapım İhalerinde Kullanılan Genel Şartname 2

Kültür varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri kapsamında yapılan yapım işlerinde dikkate alınacak temel düzünleme uygulama işleri genel şartnamesid...

Devamını Oku

Kültür Varlıkları Yapım İhalerinde Kullanılan Genel Şartname 1

Kültür varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri kapsamında yapılan yapım işlerinde dikkate alınacak temel düzünleme uygulama işleri genel şartnamesid...

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Kesintisi Hakedişte Kesintiler Kısmında Mı Gösterilir?

Revize birim fiyat kesintisi, hakediş arka sayfasında kesintiler kısmında gösterilmez. Bu şekilde bir gösterim en basit şekliyle KDV matrahını artıracağından idarenin zararına neden olur....

Devamını Oku

Vergi ve Sgk Borcunun Hakedişlerden Kesilmemesinin Yöntemini Biliyor Musunuz?

Kamuya borcu olan (vergi veya SGK borcu bulunan) firmaların hakediş ödemelerini alırken, bu borçların hakedişten kesilmemesi için kullanacakları bir yöntem bulunmaktadır: İş or...

Devamını Oku