1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi Değişmelidir

Fiyat farkı verilen yapım işlerinde, yeni birim fiyatın Pn katsayısına bölünmesi yüklenici açısından olumsuz sonuç meydana getirmektedir, fiyat farkı kararnamesi değişmeli...

Devamını Oku

Momentum Hesapları, Kör Kasa ve Menteşe Tanımlamaları Yoksa Genel Şartnameye Göre Hareket Edilir

Projede ve/veya teknik şartnamede atalet momentum hesapları ile kör kasa ve menteşe tanımlamalarının yer alması gerekmektedir. Aksi halde genel teknik şartnameye göre çözüme...

Devamını Oku

Yapı Denetim Görevlileri İçin Yapılan Bina ve Barakalar İdarenindir

Yapı denetim görevlileri için yapılacak bina ve/veya barakalar idarenin malıdır. İş bitiminde taşınır taşınmaz kaydı yapılması ya da bedeli mukabilinde yükleniciye satılması gerekir....

Devamını Oku

Yangın Yönetmeliğine Aykırı Alüminyum Kompozit İmalatlarına Dikkat Edin

Bina yüksekliği 21,50 metreden fazla olan binalarda A2 yangın sınıfı alüminyum kompozit kullanılması zorunludur....

Devamını Oku

Su Yalıtımı İmalatlarında Kamu Zararı Bulunmaktadır

Polimer bitümlü örtülerle (membran) su yalıtımı imalatlarında uygulamada en sık karşılaşılan sorun, proje ve şartnamelere göre elastomer esaslı malzeme kullanılması gerekirken...

Devamını Oku