1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapı Denetim Görevlilerinin İnşaat Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Örnek Olay İncelemesi ve Değerlendirmeler

Yapı denetim görevlileri, yapım işlerinin kontrollük hizmetlerini idare adına yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler süreçte önemli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bazıla...

Devamını Oku

Hakediş Düzenlemelerinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Denetimlerde En Çok Hangi Alanlara Bakılmaktadır?

Hakediş raporu düzenlemelerinde idarelerin dikkat etmeleri gereken önemli konular bulunmaktadır. Yazımızda bu konulara değinilecektir....

Devamını Oku

Hakediş Nedir? Hakediş Raporlarının Düzenlenmesinde Hangi Esaslara Dikkat Edilir?

Hakedişin ne olduğu hem mana hem de sözleşme türleri itibarıyla yazıda ele alınmaktadır. İlave olarak, hakediş düzenlenmesinde dikkate alınacak hususlara yer verilmiştir....

Devamını Oku

Yüklenici Tarafından Sözleşme Dışı İmalat Yapıldığı Tespit Edilirse İdarece Ne Yapılır

Yüklenici tarafından projeye aykırı imalat gerçekleştirilmesi halinde, yapılan imalatın kaliteli kalitesiz olup olmadığı ve idarenin ihtiyacı olup olmadığı önem kazanmaktadır....

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Kesintisi Hakedişte Kesintiler Kısmında Mı Gösterilir?

Revize birim fiyat kesintisi, hakediş arka sayfasında kesintiler kısmında gösterilmez. Bu şekilde bir gösterim en basit şekliyle KDV matrahını artıracağından idarenin zararına neden olur....

Devamını Oku

Vergi ve Sgk Borcunun Hakedişlerden Kesilmemesinin Yöntemini Biliyor Musunuz?

Kamuya borcu olan (vergi veya SGK borcu bulunan) firmaların hakediş ödemelerini alırken, bu borçların hakedişten kesilmemesi için kullanacakları bir yöntem bulunmaktadır: İş or...

Devamını Oku