1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde İş Eksilişi ve İş Eksilişinin Tespiti, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Uygulanması

Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde vazgeçilen imalat kalemlerinin fiyatlarının tespitine yönelik açık bir düzenleme yoktur. Pursantaj tablosunun veya yaklaşık maliyetin iş eksilişlerin...

Devamını Oku

Eksik İş Nedir? İş Eksilişi Nedir? Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Uygulama

İdarelerin kamu zararının önlenmesine yönelik olarak geçici kabul öncesi kontrollük hizmetlerinde azami dikkat göstererek yüklenicilerin eksik iş yapmalarına engel olmaları, her halükarda geçici kabul...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Uygulama Projelerinin Hazırlanması Zorunluluğu, İstisnaları, Görevlilerin Sorumluluğu

Yapım işi ihalelerinde proje zorunluluğu bulunmaktadır. Genel kural olarak uygulama projesi hazırlanmadan yapım işi ihalesine çıkılması doğru değildir. Analizde bu ana kural ve istisnaları üzerinde du...

Devamını Oku

Kat Karşılığı İnşaat Faaliyeti ve Süreci

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ne olduğu, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde dikkat edilecek hususlar, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin süreci ve alınması gerekli izin ve belgeler analizde e...

Devamını Oku

Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Uluslararası Tip Sözleşme Dokümanları Karşısındaki Durumuna Yönelik Değerlendirmeler

Kamu İhale Yapım işleri mevzuatına yönelik standart sözleşme dokümanları, yurtdışı yapım sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kabul görmüş standart sözleşme dokümanları ile biçimsel açıdan karşılaşt...

Devamını Oku

Yapım İşlerine Yönelik İhale Dokümanlarının (Tip Sözleşme, Yapım İşleri Genel Şartnamesi) Uluslararası Standart Dokümanlarla Karşılaştırılması

Yapım işlerine yönelik tip sözleşme ile yapım işleri genel şartnamesi düzenlemelerinin uluslararası düzenlemelere uygunluğu açısıdan güzel bir doktora tezi yazılmıştır. Söz konusu tezde yer alan ve bu...

Devamını Oku