1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Nefaset Kesintisi ve Nefaset Kesintisine Yönelik Sorunlar ve Uygulamalar

Nefasetin tanımı, konusu, hesap şekli, oranı, hangi aşamada yapılacağı, kimler tarafından hangi kriterler esas alınarak belirleneceği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhal...

Devamını Oku

Sözleşme Dışı İmalatlar Ve/veya Sözleşmeye/projeye Aykırı İmalatlar ve Bunların Talep Edilmesi

Başlangıç ihale/sözleşme dokümanı olan uygulama projesi yükleniciler tarafından idareden habersiz/haberli değiştirilerek uygulanmaktadır. Bazen yükleniciler tarafından proje...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Doküman Uyumsuzluğu

İdarelerce hazırlanan dokümanlar tip dokümanlar olması hasebiyle genelde meri mevzuata uygun, birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcı mahiyette bütünlük arz edecek şekilde ...

Devamını Oku

Yapım İhaleleri Sözleşmelerinde Geçici Kabul Uygulamaları

Yapım işlerinde geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde (YİMKY) düzenlenmiştir. YİGŞ'deki kabul işlemleri...

Devamını Oku

Alt Yüklenici (Taşeron) Çalıştırılması Konusunda Uygulamada Yaşanan Tereddütler ve Yapım İşleri

Yapım işlerinde alt yüklenici çalıştırılmasının dayanakları, kimlerin alt yüklenici olamayacağı, ihalelerde alt yüklenicilik konusunun nasıl ele alınacağı, alt yüklenicileri...

Devamını Oku

Yapım İşi Aşırı Düşük Sorgulaması ve Üçüncü Kişilerden Fiyat Alınması

Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları a&cc...

Devamını Oku