1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Hesabı ve Fiyat Farkı Hesaında Katsayı ve Endeks Belirleme

Yapım işlerinde fiyat farkı verilmesi Kararname düzenlemesi gereği mümkündür. Uygulamada yapım işlerinde farklı katsayı ve endeks belirlenmesi de mümkün olup, yapım işini...

Devamını Oku

Yeni Birim Fiyatlar ve Fiyat Farkı İlişkisi

Fiyat farkı ödenmesi öngörülen yapım işlerinde, yeni birim fiyatların uygulama ayı rayiçlerine göre tespit edilmesi halinde, belirlenen fiyatların sözleşme fiyatla...

Devamını Oku

Bazı Paket Programların Yapım İşi Fiyat Farkı Hesabında Hata Var!

Yapım işi hakedişlerinde paket program kullanan idareler, yüklenici kusuru ile iş programının gerisinde kalınması halinde Pn katsayısı üzerinden hesaplama yaptıklarından hatalı sonuç ...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Ödenen Fiyat Farklarına Dikkat, Zarara Sebebiyet Vermeyin

Yapım işlerinde, iş programına uyarlı olarak düzenlenen fiyat farkı hesaplamalarında, iş programının gerisinde kalınması halinde uygulanacak hesaplama şekli değiştirilmiş olup, artık mukayese yap...

Devamını Oku

Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi Değişmelidir

Fiyat farkı verilen yapım işlerinde, yeni birim fiyatın Pn katsayısına bölünmesi yüklenici açısından olumsuz sonuç meydana getirmektedir, fiyat farkı kararnamesi değişmeli...

Devamını Oku