1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Şantiye Defteri Nedir, Şantiye Defterlerinin Savunma ve Sorumlulukta Kanıt Değeri

Kamu yönetimimizde hakim olan hukuki düzenlemelere göre idarenin işleyişinde idari iş ve eylemlere ilişkin süreçlerin yazılı olması kuralı hakimdir. İhale mevzuatımızda kont...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir? Yıllara Yaygın İnşaat ve Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamaları

Yıllara yaygın yapım ve onarım işi yaptıran belediyeler dahil olmak üzere kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşlar, t...

Devamını Oku

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalelerde Metrajlar ve Bunlara Yönelik Değerlendirmeler

Anahtar teslimi götürü bedelli işlerine katılacak isteklilerin metraj hesabı noktasında gereken özeni göstermeleri önem arz etmektedir. İsteklilerin teklif hazırlama aşam...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Gecikme Cezası Uygulamaları ve Süre Uzatımı İlişkisi

Bu makalede bulacağınız başlıklar şu şekildedir: Mücbir sebeplerin süre uzatımına etkisi, iş artışı nedeniyle süre uzatımı ve verilen sürenin iş artışı ile uyumlu olması gerekip ge...

Devamını Oku

All Risk Nedir, Yapı İşlerinde İş ve İşyerinin Sigortalanması Ne Şekilde Yapılır?

Mevzuatımızda yüklenicilerin oluşabilecek kaza ve hasarlara karşı tamamen sorumlu olacaklarının altı ısrarla çizilerek, inşaat sigortası yaptırma konusundaki zorunlulukları da sıkı şartlar...

Devamını Oku

Kısmi Teklif Ne Anlama Gelmektedir? Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması

Kısmi teklife açık ihaleler, idarenin birden fazla yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme imzalamasına imkan sağlayan ihalelerdir. Kısmi teklif uygulaması daha çok mal ve hizmet alım...

Devamını Oku