1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Bu çalışmada usul ve esasları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde düzenlenen kabul işleml...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda İş ve İş Yerinin Sigortalanması, All Risk Uygulaması

Yasa koyucu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuyla iş ve iş yerinin sigortalanması ile ilgili düzenlemeler getirerek çağdaş ve bilimsel yöntemlerden yararlanma zorunluluğu getirerek h...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Teslim ve Tamamlama

Makalemizde kamuya ait yapım işlerinde eserin teslim ve tamamlanmasının izahı yapılacak, genel olarak yapım işinin kabulü ancak eserin sözleşme ve ekleri gereğince süresinde tamamlanara...

Devamını Oku

Yapım İşi İhalelerinden Önce Alınması Zorunlu Olan Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Raporu Nedir?

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuyla da çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olduğu işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesin...

Devamını Oku

Revize Birim Fiyat Nedir? Hatalı Uygulamalar ve Yansımaları

Tanımı ve hesap şekli Tip Sözleşmede açıkça düzenlenen Revize Birim Fiyatın anılan hususlarında çelişki olmadığı halde uygulamada hakediş belgelerine yansıtılması esnası...

Devamını Oku

Yıllara Sari Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı

Yapım işlerinde, hakediş ödemelerinde yapılan kesintilerden bir tanesi de gelir vergisi tevkifatıdır. Söz konusu tevkifatın uygulamada çok çeşitli yönleri bulunmakta olup,...

Devamını Oku