İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile 696 Sayılı Khk İlişkisi

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE 696 SAYILI KHK İLİŞKİSİ
Özeti :

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE 696 SAYILI KHK İLİŞKİSİNE İLİŞKİN KİK DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI YAYINLANDI.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Toplantı No : 2018/33

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 12.06.2018

Karar No : 2018/DK.D-127

Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7

Gündem Konusu : İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 696 sayılı KHK hükümleri uyarınca değerlendirilmesi

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen kriterleri taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceğine, Oybirliği ile karar verildi.