1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Sözleşme Damga Vergisi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

3g İstisnası Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ile Piyasa Fiyatlarının Yaklaşık Maliyette Güncellenmesi Gerekir Mi?

Üstadım iyi günler; birim fiyat yapım işlerinde;piyasadaki rayiçlerin aşırı yükselmesinden dolayı 01.01.2018 tarihinde yayınlanan birim fiyat kitaplarındaki pozlar kanaatimizce güncelliğini yitirmişti... Devamı

Bilanço Bilgileri ve Gelir Tablosu

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kamu Hizmet Binaları

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kira Artışı

Merhaba hocam; kamu idareleri ile yaptığımız kira sözleşmelerinde madde 3- ilk yıl kira bedeli ……………………… (değişik ibare:rg-11/9/2014-29116) tl olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yı... Devamı

Şirket Menkul Satışı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Belediyeden Alınan İş Deneyim Belgelerinin Güncellenmesi

Belediyeden alınan iş deneyim belgelerinin güncellenmesi sayın hocam iyi çalışmalar. 2010 yılında kat karşılığı yapılan yapım işine ait ilgili belediyeden alınan iş deneyim belgesinin güncellenmesi n... Devamı

Türk Parasını Koruma Hakkındaki Teblliği - 2

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Türk Parasını Koruma Hakkındaki Teblliği

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Mal Alımlarında İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fiyat Farkı Hk (Daha Önceden Sorduğum Soruda Cevap Verilmeyen Kısım Hk)

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Fiyat Farkı Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.