1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Eksik ve Noksan Belirlenen Geçici Kabulde Geçici Kabul İtibar Tarihinin Tespiti Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Müşahit Üye

Sayin hocam iyi çalışmalar. yapım ve mal alım işleri muayene kabul komisyonlarinda zaman zaman m0şahit üye gòrevlendiriyoruz. müşahit üye gòrevlendirmesinin hangi mevzuata dayandığı ve b... Devamı

Geçici Kabulü Yapılmış İşlerde Yüklenici Firmanın Yapması Gereken İşler Hk.

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Projede Olmayan İmalat Eksikliği

Hocam merhaba, geçici kabul komisyonu, proje ve mahalde olmayan imalatı geçici kabul tutanağına eksiklik olarak yazarsa kontrolün nasıl bir yol izlemesi gerekir. teşekkürler saygılarımla... Devamı

Eksik ve Kusurlar

Yapım işinin projesi ile yerinde yapılan imalatlar; yerinde ölçülüp karşılaştırma yapıldığında uyuşmuyorsa geçici kabul tutanağına 'kesin hesapta dikkate alınacak işler' şeklinde not yazılması doğru b... Devamı

Yapım İşlerinde Geçici Kabul

Ferhat hocam iyi günler, bir yapım işinde(anahtar teslim götürü bedel iş) yapı denetim komisyonu hakediş seviyesinin %95 olmasından dolayı bir takım ciddi eksiklere rağmen yapının geçici kabule engel ... Devamı

Nefaset Kesintisi

Hocam nefaset kesintisi hangi hallerde yapılır.kesinti tutarının oranı var mıdır? nasıl belirlenir?...saygılarımla.... Devamı

Geçici Kabul Tarihi

Geçici kabul tutanağında yer alan tarihlerden hangisi geçici kabul tarihidir. geçici kabul itibar tarihi mi? geçici kabul tutanağı tanzim tarihi mi? yoksa geçici kabul tutanağı onay tarihi mi?... Devamı

Gecici Kabul Noksanları

Değerli ferhat hocam; bir ihalede (birim fiyat yapım işi) yüklenici işin tamamını yapmış gecıcı kabule hazır hale getirmiş. gecici kabul komisyonu teknik şartnameye uyulmadığını beyan etmiş.(iş yapılı... Devamı

Kısmi Kabül

Farklı binalarda yapılan bir işte geçici kabul komisyonu sözleşmede kısmi kabul yapılacağına dair bir madde olmamasına rağmen bir üye şerh düşerek "kısmi kabul yapılmıştır, tutanak ektedir". yazmıştır... Devamı

Geçici Kabul Komisyonu.

Üstadım kolay gelsin. geçici kabul komisyonu kurulmadan önce kontrol amiri geçici kabul teklif belgesini doldurup ilgili harcama birimine gönderiyor.belediye deki harcama birimi yetkilisi de geçici ka... Devamı