1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Şantiye Giderlerinin İhale Dokümanında Belirtilmemesi

Hocam 2017/521668 nolu ihale'de teknik şartnamenin 3.maddesi :"işyerinin yükleniciye teslimi sözleşmede belirlenen esaslara göre yapılır.şantiye içinde kullanılan elektrik, su v.b gibi giderler yüklen... Devamı

İdari Şartname 25. Madde

Merhabalar idari şartname hazırlanırken, aşağıda tanımlandığı şekilde yapılabilirmi? 25.3.1. işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: teknik ... Devamı

Aynı İhalede Farklı Özelliklerde Personel Alımı

Merhabalar bir personel hizmet alımı ihalesi ile; x adet güvenlik görevlisi, y adet temizlik görevlisi, z adet ofis personeli, ...adet gişe personeli vs.vs. şeklinde farklı özelliklerde personel alımı... Devamı

Teknik Şartnamede Tanımlanan Ürünle İşin Yapımı Sırasında Kullanılacak Ürünün Farklı Olması

Hocam merhaba, teknik şartnamede işin yapımında kullanılacak bir cihazın hangi yazılım sistemine sahip olacağı belirtilmiş. işin yürütümünde yüklenici aynı işi gören farklı bir yazılım sistemine sahip... Devamı

Malın Teslim Süresi

Teknik şartnamede; ilacın imal tarihi teslim tarihinin 6 (altı) ay öncesinden daha eski olmamalı hükmü yer almaktadır. firmaların teklifleri incelendiğinde; tekliflerinde belirtmiş oldukları imal tari... Devamı

Teknik Şartname

Teknik şartnamede, her ürün için ayrı ayrı teknik kriterler (çap, yükseklik, genişlik vb.) belirtilmiştir. , ihale aşamasında istenen katologta, yer alan teknik kriterlerin teknik şartnamede istenen k... Devamı

Numune Değerlendirme Hk.

Değerli hocam, teknik şartnameye numune değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki şekilde madde yazmayı düşünüyoruz. "istekliler ekte belirtilen özelliklere uygun olarak tekliflerini vereceklerdir. istekli... Devamı

Uygunluk Raporu

Değerli hocam, kanunda; "...ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyl... Devamı

Teknik Şartnamede Araç Özellikleri

Sayın hocam teknik şartnamelerde idarelerin kendi malı araç istemleri ve belirledikleri özellikler inanın tam bir garabete dönüştü ipin ucu kaçtı kanaatindeyim. benim sormak istediğim husus hocam, id... Devamı

Cevap

Hocam size bir soru göndermiştim cevaplamadınız. belki kitabınızda cevabı bulabilirim diye kitabınızıda sipariş ettim ordada bulamadım.lütfen cevap hocam.... Devamı

Teknikşatname-İdarişartname

Yol ve yemek bedelinin idare tarafından karşılanacağını ve istekli firmalar tarafında ayrıca bir maliyet hesabı yapılmayacağını teknik şartnamede belirtildi.yol ve yemek ile ilgili idari şartnamenin i... Devamı